Kapitalizacja renty a OC sprawcy wypadku

Kodeks cywilny przewiduje szereg roszczeń z OC sprawcy zdarzenia dla poszkodowanego za wypadek komunikacyjny czy też wypadek w pracy. Jednym ze świadczeń z polisy OC jest renta na zwiększone potrzeby i zmniejszenie możliwości finansowych na przyszłość.

Rodzaje rent z OC sprawcy

 • Renta na zwiększone potrzeby – jak sama nazwa wskazuje, że może o nią starać się poszkodowany, u którego w związku ze zdarzeniem pojawiły się zwiększenie potrzeb, z tytułu odbywanego procesu leczenia i rehabilitacji itd.;
 • Renta za zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość – świadczenie to pojawia się, gdy u osoby poszkodowanej pojawia się pogorszenie perspektywy na przyszłość;
 • Renta z tytułu utraconego dochodu – z roszczeniem tym występują do zakładu ubezpieczeń poszkodowani, którzy w wyniku wypadku utracili możliwość wykonywania pracy zarobkowej;
 • Renta alimentacyjna – przysługuje osobom uprawnionym do odszkodowania OC, którzy to przed śmiercią osoby poszkodowane regularnie dostarczały środki do życia.

Co to jest kapitalizacja renty?

Kapitalizacja renty to zamiana przyszłego świadczenia rentowego wypłacanego przez zakład ubezpieczeń (OC sprawcy) w odstępach miesięcznych lub kwartalnych na jednorazowe odszkodowanie. Poszkodowany, decydując się na taką formę świadczenia, zrzeka się roszczeń o wypłatę renty na przyszłość, w zamian za to ubezpieczyciel wypłaca jednorazowo większą sumę pieniędzy.

Wysokość skapitalizowanej renty

Wysokość świadczenia, jakim jest skapitalizowana renta jest uzależniona od:

 • szacowanego czasu pobierania renty (określany na podstawie statystyk GUS);
 • wysokości renty przyznanej poszkodowanemu.

Skapitalizowana renta to najczęściej kwota rzędu od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych.

Forma kapitalizacji renty

Kapitalizacji renty najczęściej dokonuje się podpisując ugodę (poszkodowany-zakład ubezpieczeń), gdzie obie strony idą sobie na ustępstwa, które mają usatysfakcjonować każdą ze stron. Ubezpieczyciel może również wypłacić pierwszą część renty w formie skapitalizowanej, kolejne normalnie w miesięcznych czy kwartalnych odstępach czasowych w okresie, na który została przyznana.

Kapitalizacja renty jest możliwa również na etapie postępowania sądowego, poprzez orzeczenie (wyrok) sądu.

Zmiana wysokości przyznanej renty z OC

Zakład ubezpieczeń może w każdym momencie zweryfikować stan zdrowia poszkodowanego i wprowadzić zmiany w niewypłacanych świadczeniach poprzez:

 • zmianę z renty stałej na czasową,
 • zmniejszenie jej wysokości i na odwrót,
 • wstrzymanie wypłacania renty.

Kiedy skapitalizować rentę

 • gdy koszt leczenia poszkodowanego po wypadku z roku na rok jest mniejszy;
 • gdy przyjęcie większej gotówki, pozwoli na przekwalifikowanie się pod kątem zawodowym.

Podstawa prawna kapitalizacji renty

Artykuł 447 Kodeksu cywilnego